Các loại ống thép khác 


_SMM4764.jpg 採用外面縞鋼管 -009.jpg

Ống Thép sơn phủ

Ống có gân bên ngoài (tăng cứng)