Cọc ống ván thép

Cọc ống ván thép được sử dụng rộng rãi cho các công trình cảng và hải cảng (tường kè bảo vệ bến và đê chắn sóng), xây dựng đô thị (tường chắn và kè bờ), cầu (Móng cọc ống thép dạng giếng), và các ứng dụng khác để tăng đặc trưng mặt cắt vật liệu, tăng khả năng thi công ở những vùng nuớc sâu, những vùng có lớp địa chất yếu.

P1000749.JPG IMG_0295.JPG

Cọc ống ván thép với kiểu khóa nối P-P

Cọc ống ván thép đuợc liên kết với nhau bằng các khóa nối
 
 
   IMG_0894.JPG 
     Cọc ống ván thép với kiểu khóa nối C9