Close

Tin tức

Tháng Ba 25, 2019

12/08/2013 NPV được cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Ngày 12 tháng 8 năm 2013 NPV đã được cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cho Cọc ống thép và Cọc ống ván thép theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9245: 2012 và TCVN9246: 2012 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 tt-5tt-6