Close

Sản Phẩm

Tháng Ba 25, 2019

Các chứng nhận – chứng chỉ

1. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn JIS

Picture10

2. Các tiêu chuẩn khác

Picture11

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi đã được cấp các chứng chỉ sau

Chứng chỉ quản lý ISO 9001

Chứng chỉ FPC (Quản lý sản xuất trong nhà máy)

Chứng chỉ môi trường ISO 14001

Chứng chỉ tiêu chuẩn TCVN 9245:2012 và TCVN 9246:2012 

Picture12

Picture13