Close

Cảng và Bến Cảng

Tháng Tư 29, 2019

Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link – Giai đoạn 1

Gemadept 3

Gemadept 4– Tên dự án: Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link – Giai đoạn 1
– Vị trí: Sông Thị Vải, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
– Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn: BS EN 10219, S355JOH
– Kích thước: Ø812,8mm x t16mm x L55,0m (30,0m + 25,0m)