Close

Tháng Tư 24, 2019

Cảng Container Gemalink, Việt Nam

– Tên dự án:  Cảng Container Gemalink
– Vị trí: sông Thị Vải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
– Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn: BS EN 10219, S355JOH
– Kích thước: Ø812,8mm x t16mm x L55,0m (30,0m + 25,0m)

Xây dựng mới cảng container Gemalink trên sông Thị Vải , Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bài viết liên quan