Close

Cảng và Bến Cảng

Tháng Ba 25, 2019

Cảng cơ sở sản xuất khí LNG Ichthys bờ Tây Úc

Ichthys 1

Ichthys-LNG

– Tên dự án: ICHTHYS ONSHORE LNG FACILITIES
– Vị trí dự án: NT, Úc
– Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn: JIS  A5525,  SKK490-IR & SKK490
– Kích thước: Ø1500mm x t19mm x L15.0 ~ 21.5m

  • Ø1300mm x t19mm x L14.0 ~ 21.5m
  • Ø1100mm x t19mm x L14.0 ~ 15.5m
  • Ø900mm x t19mm x L16.0 ~ 19.0m

Dự án Ichthys LNG, bao gồm Accomodation Village tại Howard Springs, đang được xây dựng bởi cty JKC Australia LNG Pty Ltd, đại diện bởi INPEX trong liên doanh với đơn vị tham gia chính là Total and Tokyo Gas, Osaka Gas, Chubu Electric và Toho Gas.

Lịch trình xây dựng sẽ diễn ra trong vòng năm năm tới, bao gồm cả đường bộ và vận tải biển, quản lý môi trường, các lợi ích cộng đồng và cơ hội việc làm.