Close

Cảng và Bến Cảng

Tháng Tư 7, 2019

Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT), Phú Mỹ, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Tên dự án: Cảng Quốc Tế Cái Mép-Thị Vải

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sản phẩm: Cọc ống thép

Tiêu chuẩn kỹ thuật: JIS A5525, SKK490; SKK400

Kích thước:

  • Ø800mm x t12mm x L55,0m (25,0m + 30,0m)
  • Ø900mm x t12mm x L55,0m (25,0m + 30,0m)
  • Ø1000mm x t12mm x L53,0m (23,0m + 30,0m)
  • Ø700mm x t12mm x L49,0m (27,0m + 22,0m)