Close

Dự Án

Tháng Ba 25, 2019

Cầu Neak Leoung, Căm-pu-chia

Tên dự án: Cầu Neak Leoung ở Căm-pu-chia

Vị trí của dự án: Quốc lộ 1, Làng Ampil Tuek, Thị Trấn Kompong Phnom, Quận Luek Daek, Tỉnh Kandal, Vương Quốc Campuchia 

Sản phẩm: Cọc ống thép làm ống vách

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn: JIS A5525, SKK400-MOD

Kích thước: Ø2736mm x t18mm x L34,8m (17,8m + 17,0m)