Close

Móng Cầu

Cầu Nhật Tân (Hà Nội, Việt Nam) Được thực hiện bởi nhà thầu Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.

Tháng Ba 25, 2019 Chili System