Close
PROJECT-1--Du-an-cau-Nhat-Tan-(Su-dung-Coc-Ong-Van-Thep)-(4)

Móng Cầu

Cầu Nhật Tân (Hà Nội, Việt Nam) Được thực hiện bởi nhà thầu Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.

Tháng Ba 25, 2019 Chili System