Close

Danh Sách Sản Phẩm

Tháng Ba 10, 2024

Cọc Ống Ván Thép

coc-ong-van-thep

Cọc Ống Ván Thép được sử dụng rộng rãi cho các công trình cảng và hải cảng (tường kè bảo vệ bến và đê chắn sóng), xây dựng đô thị (tường chắn và kè bờ), cầu (Móng cọc ống thép dạng giếng), và các ứng dụng khác để tăng đặc trưng mặt cắt vật liệu, tăng khả năng thi công ở những vùng nuớc sâu, những vùng có lớp địa chất yếu.