Close

Hình Ảnh

Tháng Tư 7, 2019

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (hợp phần Cầu & Đường)

Lach Huyen

Lach Huyen

Sản phẩm: Cọc ống thép, Cọc ống ván thép có sơn phủ

Vị trí: Móng trụ cầu dẫn và cầu chính

Tiêu chuẩn: JIS A5525 SKK400, JIS A5530 SKY400 & SKY3490; Sơn phủ lớp chống ma sát âm (SL coating)

Kích thước:

– SPP

  • Ø800mm x t12mm x L36,0m / L41,0m
  • Ø1.100mm x t12mm x L37,0m ~ L49,0m

– SPSP

  • Ø1.200mm x t14mm x L12,0m ~ L24,5m (SKY400)
  • Ø1.200mm x t16mm x L21,0m (SKY490)
  • Ø1.200mm x t19mm x L11,0m ~ L14,5m (SKY490)

Dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, TP Hải Phòng sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (theo hình thức vay STEP) và vốn đối ứng trong nước.

Toàn tuyến dài 15,63km, bao gồm ba (3) hợp phần chính như sau:

  • Phần phía Hải An: từ Nút giao Tân Vũ đến mố phía Tây cầu dẫn, với chiều dài 4,50 km, bao gồm phần bờ đắp với cầu Sông Cấm và Nút giao Đình Vũ.
  • Phần cầu: có chiều dài 5.442,9m, bao gồm cầu dẫn phía Tây (phía Hải An 4.433,7m), cầu chính (490,0m) và cầu dẫn phía Đông (phía Cát Hải 519,2m).
  • Phần phía Cát Hải: mố phía Đông của Cầu dẫn phía Đông đến điểm cuối dự án với chiều dài là 5,69 km, bao gồm phần đường với một (1) cống hộp chui dân sinh, bốn (4) cống hộp đường thủy và 1.100m mái ta-luy (bằng đá hộc xây vữa).