Close

Cảng và Bến Cảng

Tháng Tư 13, 2019

LNG Canada

LNG Canada 1

LNG Canada 2

– Tên dự án: LNG Canada
– Vị trí dự án: Kitimat, British Columbia, Canada
– Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn: ASTM A252 Grade 3
– Kích thước: Ø1,524mm x t25mm x L43,500mm