Close

Ứng Dụng

Tháng Ba 25, 2019

Móng Cầu

Cầu Nhật Tân (Hà Nội, Việt Nam)
Được thực hiện bởi nhà thầu Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.