Close

Ứng Dụng

Tháng Ba 25, 2019

Nền móng nhà cao tầng, Nhà máy nhiệt điện

Cọc ống thép còn được sử dụng để xây dựng nền móng nhà cao tầng, nền móng cho các nhà máy nhiệt điện

Được thực hiện bởi Tập đoàn Nippon Steel