Close

Cảng và Bến Cảng

Tháng Ba 25, 2019

Nhà Máy X52 Cam Ranh – Nha Trang, Việt Nam

Tan Cang - Petro Cam Ranh ow

X52

Sản phẩm: Cọc ống thép có sơn phủ

Vị trí: Móng trụ neo, trụ tựa và cầu quá độ

Tiêu chuẩn: TCVN 9245:2012, Mác SPP490; Sơn phủ Epoxy 3 lớp

Kích thước:

  • Ø700mm x t14mm x L28,0m ~ L38,0m
  • Ø600mm x t16mm x L28,0m ~ L32,0m