Close

Giới Thiệu

Tháng Ba 28, 2019

Phương châm chất lượng, môi trường, an toàn vệ sinh

Flag JP Flag VN

NPV

KHẨU HIỆU:

Nụ cười mang niềm vui đến NPV!

Hệ tư tưởng trong Công ty chúng ta là “Mang niềm vui đến cho người sử dụng, mang hy vọng đến cho người tiêu dùng, mang niềm tự hào đến cho người sản xuất”. Và Công ty cũng xác định phương châm hoạt động là “trong sáng, công bằng, chính trực”.

Để thực hiện hệ tư tưởng này và áp dụng cụ thể vào thực tế thì Công ty đề ra Phương châm CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VỆ SINH; nỗ lực hết mình để đạt được niềm tin của xã hội & khách hàng thông qua việc thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật trong mọi hoạt động cũng như yêu cầu của các bên liên quan, cải tiến liên tục Hệ thống quản lý cũng như kết quả đã đạt được.

CHÍNH SÁCH AN TOÀN VỆ SINH, MÔI TRƯỜNG, CHẤT LƯỢNG NĂM 2023

 • Đóng góp vào việc cải thiện cơ sở hạ tằng xã hội bằng cách tạo ra và cung cấp những sản phẩm được khách hàng yêu mến và tin tưởng.
 • Tạo nên một công ty lấy việc đào tạo con người làm trọng điểm, tạo cảm giác an toàn, hạnh phúc cho người lao động.
 • Tạo nên một môi trường tuân thủ pháp luật được nhân dân xung quanh khu vực quý mến.

1. Chính sách an toàn vệ sịnh (ISO 45001)

[Không có tai nạn lao động, tai nạn giao thông và duy trì sức khỏe]

 1. Không có nghỉ việc do tai nạn lao động, hoặc nghỉ việc dài hạn do bệnh nghề nghiệp gây ra;
 2. Nắm bắt những quy định và pháp luật hiện hành về vệ sinh an toàn lao dộng, tuyệt đối tuân thủ pháp luật để phòng chống tai nạn xảy ra.
 3. Tìm ra và đánh giá những rủi ro, nhanh chóng giảm thiểu rủi ro xuống mức độ cho phép. Hướng tới mục tiêu không có rủi ro xảy ra bằng cách áp dụng biện pháp lâu dài.
 4. Tuân thủ luật giao thông, ghi nhớ những tai nạn trong quá khứ và dự đoán mối nguy để không gặp, xảy ra tai nạn giao thông khi đi làm và trong ngày nghỉ. Tuyệt đối không uống rượu lái xe.

2. Chính sách môi trường (ISO 14001)

[Giảm thiểu tác động môi trường và tuân thủ pháp luật – duy trì môi trường xung quanh khu vực]

 1. Nhân viên cùng nhau nỗ lực duy trì môi trường tươi đẹp của đất nước và khu vực.
 2. Tuân thủ những quy định và pháp luật hiện hành cũng như các quy định của công ty về môi trường.
 3. Nỗ lực cải thiện việc giảm thiểu những vật, chất gây tác động đến môi trường cũng như giảm thiểu tiêu hao năng lượng và tài nguyên.
 4. Giám sát sự bất thường của rác thải và nước thải khi xả thải ra bên ngoài, không lơ là trong việc xác nhận tình trạng xử lý đến bước cuối cùng.
 5. Giám sát các thiết bị của nhà thầu, không để các sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường.

3. Chính sách chất lượng (ISO 9001)

[Sự hài lòng của khách hàng, tuân thủ quy định, đánh giá rủi ro]

 1. Nỗ lực mang lại sự thảo mãn và lòng tin của khách hàng từ sản phẩm và dịch vụ.
 2. Tuân thủ các hạng mục yêu cầu của pháp luật và các tiêu chuẩn, cũng như các hạng mục cam kết với khách hàng.
 3. Tiếp tục nâng cao kỹ năng và nhận thức của người lao động, giảm thiểu rủi ro do hành vi gây ra.
 4. Xác định các rủi ro, các điểm thay đổi của công việc và môi trường làm việc, giảm thiểu rủi ro bằng các biện pháp cần thiết.

Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Ống Thép Hàn Xoắn Nippon Steel Việt Nam

TERUYUKI USUI

Ngày 01 tháng 04 năm 2023