Close

Cảng và Bến Cảng

Tháng Tư 29, 2019

Dự Án Lọc Hóa Dầu Support Nghi Sơn – Bến Gas và LNG

Support Nghi Son Petrochemical Chemical 2

Support Nghi Son Petrochemical Chemical 1

– Tên dự án: Dự Án Lọc Hóa Dầu Support Nghi Son – Bến Gas và LNG
– Vị trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
– Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn: TCVN 9245 SPP490
– Kích thước: Ø700mm x t14mm x L34,000mm