Close

Giới Thiệu

Tháng Ba 27, 2019

Triết Lý Công Ty

Flag JP Flag VN

 

Khẩu hiệu

Từ Việt Nam đến thế giới
Nụ cười của bạn cũng là nụ cười của chúng tôi

Triết lý

Mang “niềm vui đến người sử dụng” và “niềm hy vọng đến các thương gia” với “niềm tự hào của nhà sản xuất” cống hiến cho xã hội thông qua sản phẩm cọc ống thép và cọc ống ván thép.

Phương châm

Minh Bạch – Công Bằng – Trung Thực